Brabant Kunst
KuBra Kunstenaars online

 

 


BELANGRIJK  NIEUWS lees hier onder de AANKONDIGING 

KuBra-Art Galerie & Petit cadeau artistique


  KUBRA Workshops  Agenda 2023

Informatie en mogelijkheden wat betreft inschrijvingen voor de verschillende workshops in 2023

  

KuBra, s-Hertogenbosch, Cadeau, Shop, Galerie, Rosmalen, Centrum, Brabantse, Kunstenaars Pierre van Dijk, Abstract, Expressionisme, Fragile, Freedom, Schilderijen, galerie, s-Hertogenbosch, Bossche, Impressionist, Empel, Noord Brabant, Museum, Gallery, Atelier, Nederland Expressionisten, Jackson Pollock, Willem de Kooning, New York, A Gorky,KuBra-Art Galerie & Petit cadeau artistique

  

 

 Het LAATSTE NIEUWS  ----

“ Aankondiging ” 

Beste Kunstenaars en kunstliefhebbers, er zijn veranderingen op komst wat betreft
onze website brabandkunst.com en zijn webshop.
Brabantkunst.com webshop heeft een gemiddelde van 16.000 bezoekers per maand en dat is veel, er is dus erg veel belangstelling.  en dit volgt dus de trend wereldwijd.
De kunst aankopen wereldwijd via Kunst Webshops zijn namelijk nog steeds groeiende.
KuBra volgt nauwlettend deze ontwikkeling en wil en moet hierop anticiperen voor zijn kunstenaar.  
Door deze ontwikkeling en de innovaties op het internet, zijn wij genoodzaakt onze Website en webshop aan te passen naar een nieuwe en professionelere omgeving - Tijdens deze transformatie - overzetten - zal de website brabantkunst.com een storing kunnen hebben en u ziet dan een foutmelding ..of een niet volledige website, waarvoor alvast onze excuses.
De kunstenaars van KuBra, krijgen binnenkort een e-mail met het verzoek nieuw werk voor de nieuwe shop aan te leveren .. je kunt dus vast beginnen met de voorbereiding zoals tekst en foto’s
met vriendelijke groet .


 

Stichting KuBra-Art is half maart 2022 opgenomen in de Lokale Goededoelengids 's-Hertogenbosch.        

COMMUNITY-ART PROJECT 2023 

creatieve activiteiten voor jong en oud zoals "schilder een ijsje of maak je eigen zeefdruk op b.v een T Shirt Bleek een schot in de roos te zijn ... en bezorgde iedereen een geweldig blij voldaan gevoel. Zond 11 Juni ; Het was in een woord een geweldige beleving .!!!! Schilders & zeef drukkers en natuurlijk de Mamma's en Pappa's ....bedankt .Brabant Kunst - per categorie - Atelier prijzen.

© Kunst aankopen rechtstreeks van de KUNSTENAAR !!! Brabant-Kunst, samenwerking van 140 kunstenaars “ in beweging en groeiend ” deelnemers stichting KuBra / Copyright Kunstwerken © van toepassing.

Impressionisme - Fauvisme

Oorsprong-Geschiedenis ; "Het Impressionisme" - Indruk, schetsmatige methode - In de eerste plaats kan worden gewezen op de term 'impressie', die bij uitstek deel uitmaakt van de impressionistische woordenschat van de onmiddellijke ervaring van het moment, vaak een willekeurige scène uit het dagelijks leven, zonder verdere boodschap van doel. De weergave betreft niet langer een objectieve registratie van de werkelijkheid, maar vooral de subjectieve perceptie van de kunstenaar zelf die leidend wordt met veel aandacht voor stemming en sfeer, lichteffecten en kleur, een schetsmatige werkwijze en het werken in de openlucht. Fauvisme is een uit Frankrijk afkomstige expressionistische stroming in de schilderkunst die begin 20e eeuw ontstond. Het fauvisme kenmerkt zich door het gebruik van felle, nauwelijks gemengde kleuren. De stroming staat aan het begin van de moderne kunst en vond haar voortzetting in de schilderkunst van de 20e eeuw.

Beelden & Monumentaal - objecten

Oorsprong-Geschiedenis ; De beeldhouwkunst is een van de beeldende kunsten. Beeldhouwwerken zijn kunstobjecten die door een beeldhouwer worden vervaardigd uit materialen als brons, smeedijzer, beton, klei, was, gips. Meer specifiek is een steenbeeldhouwer een beeldhouwer die beelden vervaardigt uit natuursteensoorten als marmer, graniet en zandsteen. Bustes, standbeelden en beeldengroepen zijn bekende voorbeelden van beeldhouwwerken. Foto; "De Venus van Milo" of Aphrodite van Melos is een wereldberoemd Grieks marmeren beeldhouwwerk. Het beeld werd vermoedelijk vervaardigd rond 130 v.Chr. en men denkt dat Alexandros van Antiochia de beeldhouwer was. De beeldhouwer gebruikte het in de oudheid beroemde witte marmer van Paros. Het beeld werd in 1820 door een boer in een veld gevonden op het Egeïsche eiland Melos in de Cycladen.

Realistische - Schilderkunst

Oorsprong-Geschiedenis ; Halverwege de 19e eeuw rees er bij diverse schilders verzet tegen de afstandelijke stijl van het classicisme en de overdreven stijl van de romantiek. Het realisme beeldde alledaagse gebeurtenissen af, een groet of gewone arbeiders aan het werk op het land. De manier van schilderen was vergelijkbaar met die van de romantiek: veel aardetinten en realistische verhoudingen en kleuren. Voor het eerst werd gezocht naar de ongeïdealiseerde werkelijkheid, dit uitte zich in het afbeelden van bezwete geharde havenarbeiders, maar ook in het afbeelden van schaam- en okselhaar in naakten. Dit riep veel weerstand op, critici vonden dat de realisten zich te veel richten op datgene wat lelijk was. Realisten zagen zichzelf meer als journalisten, maar koesterden ook zeker een romantisch verlangen naar de ongeïndustrialiseerde werkelijkheid. Gustave Courbet was de oprichter, belangrijkste schilder en woordvoerder van het realisme. Foto; Gustave Courbet , "de Slaap"

Keramiek - Keramische beelden - Mozaïek

Oorsprong-Geschiedenis ; Keramiek ; Het woord "keramiek" komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of aardewerkvat betekent. Van origine werd het woord gebruikt voor het aanduiden van voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. Traditioneel zijn keramieken dan ook op klei (ofwel silicaten) gebaseerd. Hiervan zijn er zeer veel en ze worden gemaakt van uiteenlopende kleisoorten, diverse toeslagstoffen en allerlei procedés (bijvoorbeeld een verschillende oventemperatuur). Foto; Japanse schaal met drie reigers, ca. 1700. Hizen Kyushu Ceramic Museum. Mozaïek is een kunstvorm waarbij een grote afbeelding wordt vervaardigd uit een groot aantal kleine gekleurde steentjes (tesserae), die in een vloer of wand worden gemetseld. Met glas is het mogelijk een glas in lood-mozaïek te maken. In de Griekse en Romeinse tijd werden in luxe villa's mozaïeken gemaakt, waarop afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van alledag te zien waren. Op diverse plaatsen in Europa zijn mozaïeken teruggevonden die tot op de dag van vandaag goed bewaard zijn gebleven. Vanuit de middeleeuwen is onder meer de cosmatentechniek bekend, waarbij op geraffineerde wijze geometrische figuren werden ingelegd.

Abstracte Kunst - Schilderijen - Beelden

Oorsprong-Geschiedenis ; Abstracte kunst (lees ook abstractie) is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er geen zaken uit de reële wereld hoeven te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes zichtbaar worden gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten. De abstracte kunst ontstond aan het begin van de 20e eeuw en kwam tot uiting in de beeldhouwkunst en schilderkunst. Verder vindt ze nog steeds aanhangers in de hedendaagse kunst. / Foto - Joan Miró: Vrouw en vogel.

Expressionisme

Oorsprong-Geschiedenis ; Het expressionisme (van Latijn: expressio, "het uitdrukken", namelijk van gevoelens) is een stroming in de Europese kunst en de literatuur uit de vroege twintigste eeuw (1905 tot 1940). In het expressionisme tracht de kunstenaar zijn, of haar, gevoelens of ervaringen voor de waarnemer uit te drukken, door een zekere vervorming van de werkelijkheid. Het expressionisme stelde de persoonlijke, onderbewuste reactie van de kunstenaar op zijn omgeving centraal. Het zette zich hiermee af tegen het impressionisme, dat het weergeven van de zintuiglijk ervaren werkelijkheid vooropstelde. In het expressionisme vervaagt deze band met de werkelijkheid, soms valt die zelfs helemaal weg. Hierdoor krijgen eerder niet voorstelbare, nieuwe vormen hun kans. Het expressionisme kent geen wetten. De twee voornaamste uitgangspunten zijn dan ook: 'er zijn geen wetten' en 'wetten mogen door niemand worden opgelegd.' In de schilderkunst wordt de term 'expressionistisch' inmiddels bij uitbreiding gebruikt voor elk willekeurig schilderij dat een expressionistische gemoedstoestand uitdrukt, ook als het niet uit de vroege twintigste eeuw stamt. / Foto - Paula Modersohn-Becker is een Duitse schilderes die wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het vroege expressionisme.

Tekeningen - Aquarel - Gouache

Oorsprong-Geschiedenis ; Een tekening is een duurzame neerslag van tekenmateriaal (potlood, pen, penseel, plotter) op een drager (papier, doek of plaat). Een artistieke tekening is een afbeelding die door tekenen is ontstaan. Er bestaan lijn- en toontekeningen. Meestal is het een combinatie van beide. Het gebruikte tekenmateriaal, dus ook de drager, zal in hoge mate meebepalen om welk type het gaat. Lijnen in een tekening kunnen met nadruk gezet zijn, maar ook vlot en met expressie. De meeste materialen zijn geschikt om beide soorten tekening te maken. Houtskool, grafietpotlood, krijt of pastel, plat gebruikt over de volle lengte van het staafje, is een uitstekend medium om brede schaduwen te plaatsen net zoals er redelijk fijn mee kan gearceerd worden. Om een houtskooltekening te beschermen, voorziet men die van een fixeerlaagje. Pentekeningen worden gemaakt met metalen, riet- of bamboepennen en bister, Chinese of sepia-inkt afkomstig uit de inktklier van de inktvis. Maakt de kunstenaar daarenboven nog gebruik van een penseel in een pentekening, dan kunnen sommige lijnen worden verzacht. Er kan geschilderd worden met sterk verdunde inkt en bepaalde gebieden van de tekening kunnen worden verhoogd met de pen. Zo'n tekening noemt een lavis of gewassen tekening. Foto: Naaktstudie van Annibale Carracci, 16e eeuw

Mixed Media -Collage - Surrealisme - Magisch Realisme.

Oorsprong-Geschiedenis ; Mixed Media - Gemengde techniek (Engels: mixed media) is een begrip uit de beeldende kunsten, dat refereert aan een kunstobject of kunstinstallatie, bestaande uit meer dan een kunstmedium. Er worden meerdere media tezamen gebruikt. Het resultaat is niet per se een collage, maar veeleer een schilderkunstige techniek. Foto; Doren Robbins: Hostage Libido (gemengde techniek). Een collage is een kunstvorm, waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van uitgeknipte of gescheurde stukken papier of ander materiaal, die met lijm op een steviger drager, bij voorbeeld papier of schildersdoek geplakt worden. De gebruikte materialen kunnen bijvoorbeeld zijn: (kleine) losse objecten, knipsels uit tijdschriften (tekst, foto's, advertenties), delen van originele foto's, tekeningen, gescheurde stukjes van een mislukte aquarel. Het woord collage komt uit het Frans, van het werkwoord coller, waar het plakken of kleven betekent. Kunststromingen; De collage werd gebruikt door een kunstenaar als Picasso tijdens zijn kubistische periode. Picasso wordt dan ook als uitvinder van de techniek gezien. Juan Gris volgde hem al snel. Vooral werd de techniek toegepast in het Dadaïsme (1916-1920). De expositie van Otto van Rees, Adya van Rees-Dutilh en Hans Arp bij Galerie Tanner in Zürich in november 1915, waar Otto van Rees collages exposeerde, werd door de Dadaïsten gezien als het startsein van Dada. De collagetechniek wordt ook toegepast in het surrealisme, in de popart, in de Fluxus-stroming en in de mail art. Het SURREALISME ; Meestal uitgevoerd in een hyperrealistische stijl stellen de surrealisten beelden samen in absoluut onverwachte, verrassende, zo niet schokkende combinaties. - De magisch realistische voorstellingen zijn dikwijls wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Het is echter evenzeer mogelijk, zoals het werk van Hans Arp bewijst, dat de werken totaal abstract zijn, of, zoals in het werk van Joan Miró, herkenbaar maar zeker niet realistisch. Surrealisten proberen hun fantasie zo veel mogelijk de vrije loop te laten. Ze schilderen bijvoorbeeld droombeelden. Automatisch tekenen is ook een manier om je fantasie te tonen. In teksten wordt vrij geassocieerd. 2. Het surrealisme is dus geen esthetische school of vastgelegde stijlvorm, maar een geestesstroming, die leidde tot de automatische spontaneïteit. Artistiek is het inherent zowel aan de pure abstractie van Hans Arp en Joan Miró als aan de expressionistische figuratie van Max Ernst of Pierre Alechinsky.

Airbrush - Computerkunst - Graffiti -

Oorsprong-Geschiedenis ; Een airbrush is een kleine, op basis van lucht werkende verfspuit die verschillende inkt- en verfsoorten kan verwerken. De eerste airbrush werd uitgevonden in 1879 door Abner Peeler, in Iowa, Verenigde Staten. De eerste door Peeler uitgevonden airbrush maakte gebruik van een met de hand bediende compressor. De uitvinder patenteerde het voor het maken van waterverfschilderijen en andere vormen van kunst. Deze airbrush bestond uit vele onderdelen die voorkwamen in een juwelierswinkel zoals oude schroevendraaiers en soldeerbouten. Het duurde vier jaar voor er een praktisch model ontwikkeld werd. De eerste moderne airbrush werd aangeboden in 1893, door Thayer and Chandler op de World Columbian Exposition in Chicago. Deze airbrush was uitgevonden door Charles Burdick. Dit apparaat leek op een pen en werkte op een andere manier dan die van Peeler, de basis is in de loop der tijden niet veel meer veranderd. De meeste accurate airbrushes komen momenteel uit Japan, een van de bekendere is de Iwata. Aerograph en Burdick zijn de originele firma's en maken nog steeds de airbrushes komende uit Engeland. Vele artiesten gebruikten de airbrush voor het maken van illustraties. Door de techniek te beheersen zijn de illustrators in staat fotokwaliteit en realistisch werk te leveren. De techniek is gesplitst in twee vormen. De eerste vorm is het gebruik van maskers of uit de vrije hand of andere combinaties om zo het gewenste resultaat te verkrijgen voor hun vrije werk. De tweede vorm is het gebruik voor sciencefiction-artiesten, boek- en technische illustraties en voor grafische artiesten om hiermee advertenties of illustraties te maken.

Fotografie

Oorsprong-Geschiedenis ; Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φῶς (phōs): licht, en γράφειν (graphein): schrijven). Iemand die beroepsmatig fotografie verricht heet een fotograaf. Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto.[bron?] Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram. Foto; de Boulevard du Temple in het 3e arrondissement van Parijs. De eerste fotografische afbeelding van een mens (Daguerre, 1838). linksonder zijn een schoenpoetser en zijn klant zichtbaar, doordat ze lang genoeg stilstonden om te worden geregistreerd.

Glaskunst - Sieraden

Oorsprong-Geschiedenis ; Geschiedenis Glaskunst . In Mesopotamië is glas gevonden dat dateert uit circa 3500 jaar v.Chr. De glasmakerij verdween in het Oude Egypte en kwam later tot bloei in Syrië en Mesopotamië. Rond het begin van onze jaartelling hadden de Syriërs (Arameeërs of Feniciërs) de blaaspijp uitgevonden en waren ze erin geslaagd om de componenten zand, kalk en soda tot een vloeibare massa te smelten en zodoende door middel van de blaaspijp glas te maken. De Syriërs ontwikkelden de glasblaaskunst. Sindsdien heeft het principe nauwelijks meer veranderingen ondergaan.

Grafiek - druk technieken . Zeefdruk - Etsen - enz.

Oorsprong-Geschiedenis ; Drukken is een vermenigvuldigings procedé waar, voor het weergeven van het onderwerp, drukinkt wordt overgebracht op een te bedrukken materiaal met behulp van een drukvorm en een drukkracht. Foto; Otto Mueller: Stehendes Liebespaar, c. 1919 (litho)

Mode - Textiel - Wandkleden

Oorsprong-Geschiedenis ; Foto; Deel van het tapijt van Bayeux. Dit tapijt is geen vloerkleed, het is bedoeld om aan de wand te hangen. Het tapijt is gemaakt door een linnen ondergrond te borduren met gekleurde wol goudborduurwerk. Een wandtapijt is een met de hand geweven tapijt met ingeweven versiering of voorstelling. Een wandtapijt is altijd geweven in linnenbinding. De schering wordt geheel afgedekt door de inslag. MODE; "In de mode zijn" betekent dat een verschijnsel op een bepaald moment aantrekkelijk wordt gevonden. De specifieke kleding of kledingstijl zelf wordt "mode" genoemd. Ook heeft het woord een meer avant-gardistische betekenis. Kledingmode werd vroeger "voorgeschreven" door de modehuizen, maar ontstaat in de huidige tijd vaak op straat, waarna de trend wordt opgepikt door stijlbureaus en modebedrijven. Vaak is het op het moment zelf niet helemaal duidelijk hoe het modebeeld is. Pas achteraf wordt iets herkend als de mode van bijvoorbeeld de jaren vijftig (petticoat, vetkuif).

Naïeve Kunst

Oorsprong-Geschiedenis ; Naïeve kunst is een vorm van beeldende kunst, meestal schilderkunst, die gekarakteriseerd wordt door een naïeve en soms kinderlijk aandoende manier waarop het onderwerp wordt uitgebeeld en de technieken worden gebruikt. De term naïeve kunst was oorspronkelijk een neerbuigende term waarmee critici over deze stijl spraken. Tegenwoordig heeft het genre zijn plek veroverd, wordt het serieus genomen en zijn er opleidingen in te volgen./ Foto; De maaltijd van de leeuw (1907) door Henri Rousseau.

Informatie over onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR): de Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen, te vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ons e-mailadres:: brabantsekunst@gmail.comSecretariaat Brabant-Kunst .  

Wilma de Turck 

(+31) 06 38 89 51 19 


Directeur - Coordinator Algemeen.

Stichting KuBra .


KVK; 52087417    

Rabo Bank; NL63 RABO 0103 388 311 

Start Website 15-05-2020. ( +/- 15.000 bezoekjes per maand )

 

 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn